free bootstrap themeOTRZYMANIE UKRAIŃSKIEGO NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)

Jeżeli nierezydent (osoba zagraniczna) chce prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy lub działa jako założyciel spółki, lub w inny sposób zamierza otrzymywać przychód, musi on uzyskać numer identyfikacyjny osoby fizycznej do identyfikacji podatników.

Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej przez nierezydenta (osobę zagraniczną) potrzebne także dla:
• zatrudnienia na Ukrainie;
• otrzymania wykształcenia na Ukrainie;
• zdobycia obywatelstwa ukraińskiego;
• otwarcia rachunku bankowego na Ukrainie;
• zakupu nieruchomości oraz pojazdów mechanicznych na Ukrainie;
• załatwienia spraw spadkowych i dopuszczenia do dziedziczenia na Ukrainie;
• udzielenie zezwolenia na zamieszkanie cudzoziemca na Ukrainie, obywatelstwa, stałego pobytu, zezwolenia na pracę na Ukrainie;
• zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Ukrainy;
• innych działań prawnych.

Procedura uzyskania numeru identyfikacji podatkowej składa się z następujących etapów:
• sporządzenie i właściwe przygotowanie zestawu niezbędnych dokumentów dla otrzymania numeru identyfikacji podatkowej przez osobę zagraniczną na Ukrainie;
• złożenie zestawu dokumentów do inspekcji podatkowej dla otrzymania numeru identyfikacji podatkowej przez osobę zagraniczną na Ukrainie;
• uzyskanie gotowego numeru identyfikacji podatkowej przez osobę zagraniczną na Ukrainie.

Dokumenty wydane poza granicami Ukrainy powinny być przetłumaczone na język ukraiński, potwierdzone zgodnie z przepisami prawa kraju ich wydania oraz zalegalizowane w ustalonym porządku. W razie potrzeby pracownicy naszej firmy mogą wykonać takie tłumaczenie oraz legalizację.

Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej przez osobę zagraniczną na Ukrainie jest procedurą szybką i łatwą, jednak wymaga dokładnego przygotowania do pełnego i właściwego zbierania zestawu wszystkich dokumentów. Jeżeli Państwo zwróci się do naszej firmy, pomożemy zebrać i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, żeby Państwo mogli uzyskać gwarantowany wynik pozytywny.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie