css templatesKWESTIE PODATKOWE NA UKRAINIE

Wybór systemu podatkowego jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ wpływa na: obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa - wysokość podatków; ekipę księgowych; kwalifikację księgowych i w konsekwencji – na fundusz płac, wysokość podatków od dochodów osób fizycznych, wniesienie do funduszu; dostępność niezbędnych miejsc pracy; ryzyko popełnienia błędów podczas wprowadzania rachunkowości oraz sprawozdawczości i odpowiednio – na wielkości sankcji karnych; obecność kosztów ogólnych w wyniku powyższych przyczyn.

Dlatego kwestia wyboru optymalnego systemu podatkowego jest zawsze aktyalna dla przedsiębiorstw, zwłaszcza przy otwarciu, reorganizacji, zmianie rodzaju działalności, personelu i tak dalej.

Dziś na Ukrainie istnieją dwa systemy podatkowe:
• ogólny system podatkowy;
• uproszczony system podatkowy;

Ogólny system podatkowy wybierają wszystkie osoby prawne, które dobrowolnie nie wybrały innego systemu podatkowego lub w odniesieniu do których isnieją ograniczenia, dotyczące wyboru systemu podatkowego.

Osoby prawne, które korzystają z ogólnego systemu, zgodnie z kodeksem podatkowym płacą następujące podatki, opłaty i inne obowiązkowe płatności:
• Podatek od dochodów przedsiębiorstw (stawka w 2018 r. – 18%);
• Podatek od wartości dodanej (stawka w 2018 r. – 20%);
• Jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (stawka w 2018 r. – 22%);
• Podatek na cele wojskowe (stawka w 2018 – 1,5%);
• Podatek akcyzowy;
• Podatek ekologiczny;
• Cło;
• Podatek od ziemi;
• Opłata za rejestrację środka transportu;
• Inne podatki i opłaty, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Ogólny system podatkowy jest dość trudny ze względu na prowadzenie rachunkowości i księgowości podatkowej.
Uproszczony system podatkowy.
Jednolita stawka podatku dla osób prawnych wynosi:
3% od dochodu w przypadku płacenia Podatku od wartości dodanej;
5% od dochodu, jeżeli przedsiębiorstwo nie płaci Podatku od wartości dodanej.
ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie