how to create your own web pageREJESTRACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCA NA UKRAINIE

Rejestracja miejsca zamieszkania na Ukrainie polega na wprowadzeniu informacji do Jednolitego rejestru o miejscu zamieszkania lub pobytu obywatela lub cudzoziemca. Za taką informacją uważa się adres domowy wykorzystywany przez osobę w oficjalnej komunikacji.

Rejestracja miejsca zamieszkania jest niezbędną procedurą w życiu zarówno obywatela Ukrainy, jak i cudzoziemca. Szczególnie ona jest niezbędna dla otrzymania ubezpieczenia, obsługiwania w banku, ale w największym stopniu ma wielkie znaczenie dla cudzoziemców, którzy przyjechali na Ukrainę w celu zatrudnienia i pobytu na Ukrainie dłużej niż 90 dni, co automatycznie wymaga uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia jest rejestracja miejsca zamieszkania. Ustawa wymaga, aby obywatele Ukrainy i cudzoziemcy zostali zarejestrowani po przyjeździe na nowe miejsce zamieszkania w ciągu 10 dni.

Rejestrację/wyrejestrowanie z miejsca zamieszkania/pobytu prowadzi się w centrach usług administracyjnych. Rejestracja miejsca zamieszkania cudzoziemca może być przeprowadzona w czasie jednocześniego wyrejestrowania z poprzedniego miejsca zamieszkania.

Jeśli Państwo wyrejestrowali się z pewnego adresu i nie zarejestrowali się pod nowym w ciągu10 dni i planują przedłużyć zaświadczenie, należy najpierw zapłacić grzywnę (ta procedura odbywa się w oddziale paszportowym, czyli w urzędzie migracji), dopiero wtedy można zarejestrować się pod nowym adresem. Bez takiej nowej rejestracji zaświadczenie Państwa nie zostanie zaakceptowane do przedłużenia.

W celu rejestracji miejsca zamieszkania cudzoziemiec lub jego przedstawiciel prawny (z pełnomocnictwem, w którym potwierdzono jego upoważnienie oraz dokumentami potwierdzającymi tożsamość) składa do centrum usług administracyjnych wymagany komplet dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w mieszkaniu (na przykład, nakaz, świadectwo prawa własności, umowa najmu (podnajmu, dzierżawy). W przypadku braku określonych dokumentów rejestracja odbywa się za zgodą właściciela/współwłaścicieli mieszkania, najemcy i członków jego rodziny na dokonanie rejestracji miejsca zamieszkania.
Nasza firma współpracuje z właścicielami mieszkań (domów) we Lwowie, które zapewniają cudzoziemcom swoje mieszkania dla rejestracji.
Konsultacje dotyczące przygotowania wszelkich odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia procedury rejestracji można uzyskać pod numerem +3 8 (096) 760-73-74, lub w inny sposób, przedstawiony na stronie internetowej. Zapewniamy udzielenie wszelkich wyczerpujących informacji.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie