portfolio website templates

08|11|2019

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy na Ukrainie?

Jednym z najbardziej powszechnych rodzajów działalności gospodarczej dla cudzoziemców na terytorium Ukrainy jest działalność agencji pośrednictwa pracy za granicą.

Jedynym dokumentem, który daje prawo firmie prowadzić taką działalność na Ukrainie jest Licencja na pośrednictwo zatrudnienia obywateli Ukrainy za granicą.

Rejestrując firmę na Ukrainie i uzyskując licencję na prowadzenie działalności w zakresie zatrudnienia za granicą zyskujesz szereg pewnych możliwości i korzyści, w szczególności będziesz w stanie legalnie prowadzić i realizować swoją działalność zawodową oraz być konkurencyjnym na rynku podobnych usług.

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy na Ukrainie?

1) Rejestracja firmy na Ukrainie
Firma świadcząca usługi pośrednictwa w zakresie zatrudnienia za granicą to zarejestrowana osoba prawna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na Ukrainie.
Najbardziej powszechną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie jest Spółka z о. о. Ta forma pozwala na rozwiązanie wszystkich głównych zadań zagranicznego założyciela i nie wymaga skomplikowanych dodatkowych formalności.

2) Uzyskanie Licencji na pośrednictwo zatrudnienia obywateli Ukrainy za granicą
Licencja na pośrednictwo zatrudnienia obywateli Ukrainy za granicą wydaje się na czas nieokreślony i jest ważna na terytorium Ukrainy. Okres uzyskania licencji wynosi około 14 dni roboczych, a obowiązkową płatnością jest jedna płaca minimalna.
Należy zwrócić uwagę na to, że istnieją wymagania, które są niezbędne w celu uzyskania licencji na pośrednictwo pracy:

✔ Dostępność kontrahenta za granicą.
Z takim kontrahentem należy podpisać zagraniczną umowę gospodarczą i projekt umowy o pracę z pracownikiem. Ten ostatni musi spełniać wszystkie wymogi prawa pracy i zawierać wszystkie niezbędne warunki pracy.

✔ Wymagania kadrowe w celu prowadzenia działalności związanych z pośrednictwem.
Osoba uzyskująca licencję w zakresie pośrednictwa w zatrudnieniu obywateli Ukrainy za granicą powinna mieć pracownika z wykształceniem wyższym w zakresie prawa. Można również nie zatrudniać prawnika, ale tylko pod warunkiem zawarcia umowy (porozumienia) o wsparciu prawnym z osobami trzecimi, a mianowicie z firmami lub kancelariami prawnymi.

✔ Wymagania dotyczące lokalu.
W celu prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą pośrednik powinien mieć biuro (pomieszczenie biurowe) oraz dokument potwierdzający prawo użytkowania lub własności lokalu.
Pomieszczenie musi być niemieszkalne i wyposażone w sprzęt komputerowy i drukarkę. Przy wejściu w lokal powinne być umieszczone informacje o harmonogramie pracy i nazwie posiadacza licencji zgodnie z rejestrem rejestracyjnym.

✔ Wymagania sprawozdawcze.
Formularz sprawozdania Nr 1-ПА „Informacje o liczbie zatrudnionych obywateli przez podmiotów gospodarczych świadczących usługi pośrednictwa pracy” jest przekazywany kwartalnie do miejskich, rejonowych i dzielnicowych centrów zatrudnienia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym.

W celu konsultacji lub pełnego wsparcia prawnego, prosimy o kontakt telefoniczny +380967607374 (WhatsApp) lub przez inne sposoby wymienione na naszej stronie internetowej.