bootstrap responsive templates
SPORZĄDZENIE UMÓW

Prawne uregulowanie stosunków umownych wymaga gruntownego podejścia do treści każdej umowy, profesjonalnej analizy prawnej, absolutnego wzajemnego uzgodnienia postanowień, punktów i warunków, zwłaszcza jeśli chodzi o zagranicznych umowach, czyli między kontrahentami dwóch lub większej liczby państw.

Sporządzenie projektu umowy przewiduje wnikliwą analizę przepisów prawa w celu zharmonizowania pożądanych warunków umowy z ostatnią, zapewnienia stronom gwarancji prawnych, żeby każdy był pewien swojego kontrahenta nie tylko ze względu na reputację, ponieważ dobra umowa – to ufność w przestrzeganie przez strony umowy jej warunków i zapobieganie potencjalnym sporom w przyszłości, w tym w sądzie, który jest zbyt kosztownym i czasochłonnym rozwiązaniem.

Umowa nie jest tylko szablonem, który można pobrać z Internetu lub innego źródła, ona musi odpowiadać obowiązującym przepisom (w przeciwnym razie zostanie ona uznana za nieważną), a także uwzględniać wszystkie istotne aspekty konkretnej działalności.

Nasza firma oferuje Ci sporządzenie, przygotowywanie i ekspertyzę prawną (analizę) umów. Zespół kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych prawników i księgowych Ci pomoże w przygotowywaniu umów i kontraktów dowolnego typu i złożoności.

W warunkach nowoczesnego środowiska biznesowego właściwe z punktu widzenia prawa sporządzenie umowy jest gwarancją sukcesu w rozwoju Twojego biznesu. Jedno niesłuszne słowo może spowodować taką sytuację, że zamiast zysków można otrzymać materialne straty lub procesy sądowe.

Ponadto, nasi specjaliści przeprowadzą dokładną analizę prawną Twoich umów w sprawie zgodności warunków umowy z wymogami ustawodawstwa, na podstawie której uzyskujesz:
• profesjonalną opinię prawnika;
• protokół rozbieżności;
• wprowadzenie zmian do umowy;
• projekt umowy dodatkowej;
• projekt nowej umowy.

Sporządzimy dla Ciebie typowe umowy, biorąc pod uwagę Twoje interesy, i udzielimy pomocy w uzgodnieniu gotowych dokumentów z kontrahentami.

W trakcie przygotowywania umowy przez naszych specjalistów uwzględnione zostaną przepisy obowiązującego ustawodawstwa i Twoje życzenia dotyczące umowy. Możemy również pomóc w określeniu: rodzaju i wymaganej formy umowy, konieczności jej notarialinego poświadczenia i/lub rejestracji państwowej, struktury, zasadniczych i fakultatywnych warunków umowy, procedury dokonania płatności i wykonania umowy, przepisów dotyczących odpowiedzialności kontrahentów itd.

Skontaktuj się z nami i Twój biznes będzie pod stałą ochroną prawną.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie