amp templatesZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA UKRAINIE

Chcesz pracować na Ukrainie lub planujesz rozpocząć swój biznes i zostać nie tylko założycielem, ale również dyrektorem firmy? A może planujesz pobyt na Ukrainie i potrzebujesz uzyskać kartę czasowego pobytu?!

Jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym legalne zatrudnienie cudzoziemca na Ukrainie jest sporządzenie zezwolenia na pracę.
Otrzymanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na Ukrainie jest dość kłopotliwą, specyficzną procedurą. Jednak, przy znajomości tej procedury,otrzymanie takiego zezwolenia jest całkiem realne, a prawdopodobieństwo odmownej decyzji organu państwowego jest minimalne.

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez Państwowe Centrum Zatrudnienia na okres jednego roku z corocznym przedłużeniem jego obowiązywania. W porównaniu do trybu uzyskana zezwolenia, tryb jego przedłużenia jest nieco prostszy.
Oto prosty schemat czynności, związanych z otrzymaniem zezwolenia na pracę.

Procedura sporządzenia zezwolenia składa się z kilku etapów, które obejmują:
Przygotowanie kompletu dokumentów:
- Przygotowanie i złożenie do centrum zatrudnienia raportu o wakacie (w razie potrzeby);
- Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na Ukrainie;
- Zaświadczenia o tym, że miejsce pracy lub stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, nie wymagają obywatelstwa Ukrainy ani nadania dostępu do tajemnicy państwowej; pełnomocnictwa;
- Sporządzenie zaświadczenia organu spraw wewnętrznych o niekaralności cudzoziemca na terytorium Ukrainy;
- Przedstawianie interesów przy sporządzaniu zaświadczeń medycznych (w razie potrzeby);
- Uzgodnienie kompletu dokumentów z pracownikiem centrum zatrudnienia;
- Złożenie dokumentów do centrum zatrudnienia w celu rozpatrzenia przez komisję kwestii wydania zezwolenia na pracę;

Zezwolenie na pracę:
- Uiszczenie opłaty w centrum zatrudnienia za wydanie zezwolenia na pracę (w razie potrzeby) oraz złożenie kopii pokwitowania opłaty (733 zł);
- Odbiór zezwolenia na pracę;
- Złożenie kopii umowy o pracę.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca stanowi podstawę do:
- Otrzymania przez cudzoziemca odpowiedniego rodzaju wizy;
- Rejestracji miejsca tymczasowego zamieszkania na Ukrainie;
- Wydania karty czasowego pobytu na okres obowiązywania zezwolenia.

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty, wydane przez obce państwo i sporządzone w języku obcym, składane do centrum zatrudnienia w celu otrzymania zezwolenia na pracę cudzoziemca, powinny być przetłumaczone na język ukraiński i w należyty sposób poświadczone. W razie potrzeby takie tłumaczenia mogą wykonać pracownicy naszej firmy.
Jeśli zdecydujesz się powierzyć sprawę w nasze ręce, sprawimy, że przygotowanie dokumentów i przejście przez etapy, przewidziane dla otrzymania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na Ukrainie, staną się szybką i łatwą procedurą.

Zwracając się do naszej firmy wystarczy przekazać nam wszystkie niezbędne informacje i sporządzić pełnomocnictwo dla naszych pracowników-prawników i oczekiwać na rezultaty.
Konsultacje w zakresie przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów i procedury sporządzenia zezwolenia na pracę można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: +38 (096) 760-73-74 lub kontaktując się z nami w inny sposób, podany na stronie internetowej. Zapewniamy udzielenie wszelkich wyczerpujących informacji.
Gwarantujemy otrzymanie zezwolenia na pracę na Ukrainie!

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie